وبلاگ رسمی مهدی بیرانوند ( روژمان ) http://mehdibeyranvand.mihanblog.com 2018-04-20T06:49:08+01:00 text/html 2016-12-14T12:24:57+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب ساز و قلم... http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><b>ساز و قلم...<br>می زنم ساز با قلم شکسته ای که هرغروب <br>بامن سخن می گوید و گاهی از تنهایی برایم<br>ترانه ای می خواند...<br>مهدی بیرانوند روژمان<br><img src="http://uupload.ir/files/a8qr_img_20160417_201606.jpg" alt="مهدی بیرانوند،روژمان،گیتار،ساز،شعر نو، تنهایی، 2016، عکسها" width="401" vspace="0" hspace="0" height="225" border="0" align="bottom"><br></b></div> text/html 2016-12-08T19:20:59+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب بوی هجرت میاید.... http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><font size="2"><b>بوی هجرت میاید....<br>بوی غربت و نسیمی خنک از سرزمینی تاریک<br>وصدای مبهم...<br>مهدی بیرانوند روژمان<br><img src="http://uupload.ir/files/ox3_img_۲۰۱۶۱۱۰۸_۰۰۰۵۱۷-1.jpg" alt="مهدی بیرانوند روژمان،نویسنده ادبی، روزنامه نگار، لرستان، شاعر، نویسنده، 2016، 12395" width="260" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"><br></b></font></div> text/html 2016-11-14T13:43:46+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب البر کامو - عکس نوشته ها http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><b>عکس نوشته ای زیبا از آلبر کامو نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات الجزایری فرانسوی<br><img src="http://uupload.ir/files/y2fj_albert-camus-13.jpg" alt="الر کامو، عکس نوشته، ادبیات، نوبل ادبیات، مهدی بیرانوند روژمان 2016" width="423" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="222"><br></b></div> text/html 2016-11-09T00:55:16+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب یک روز خوب با استاد محمود ترمه چی یکی از فعالان موسیقی بروجرد http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/132 <div align="center"><b>یک روز خوب با استاد محمود ترمه چی یکی از فعالان موسیقی بروجرد<br>محمود ترمه چی و مهدی بیرانوند روژمان<br><img src="http://uupload.ir/files/4l2_20160826244.jpg" alt="مهدی بیرانوند، روژمان، موسیقی،سنتی،بروجرد،ترمه چی، نویسنده2016" width="306" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="171"><br></b></div> text/html 2016-11-06T10:38:18+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب آغاز همکاری مهدی بیرانوند روژمان با هفته نامه دوزبانه " روژان " کردستان http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><b>آغاز همکاری مهدی بیرانوند روژمان با هفته نامه دوزبانه " روژان " کردستان<br><img src="http://uupload.ir/files/rpwg_rozhan.jpg" alt="همکاری مهدی بیرانوند نویسنده لرستانی با مطبوعات کردستان ، هفته نامه روژان 1395" width="253" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="158"><img src="http://uupload.ir/files/bko_img_۲۰۱۵۱۰۲۹_۱۳۳۹۳۰.jpg" alt="داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در روژان کردستان 2016" width="162" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="162"></b></div> text/html 2016-11-06T10:28:16+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریات اردبیل " جوان " http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><b>داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریات اردبیل " جوان " به سردبیری مالک پناهی<br><img src="http://uupload.ir/files/crhv_10-24-2016_4-03-56_am.jpg" alt="داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان، در نشریه جوان" width="252" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="187"><img src="http://uupload.ir/files/yhro_img_20160726_005939.jpg" alt="داستانهای کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریه جوان اردبیل" width="190" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="190"></b></div> text/html 2016-11-05T23:29:42+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب مهدی بیرانوند برنده جایزه داستانی دفاع مقدس لرستان 1395 http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><b>مهدی بیرانوند برنده جایزه داستانی دفاع مقدس لرستان <br>این مسابقه که بمدت ده روز در لرستان بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد<br>&nbsp;جایزه ویژه خود را به داستان " گردان تک نفره " مهدی بیرانوند متخلص به " روژمان " اهدا کرد.<br><img src="http://uupload.ir/files/3fxn_mosabegh_dastan_defa_moghadas_mehdi_beyranvand_rozhman1395-7_(1).jpg" alt="مهدی بیرانوند برنده جایزه داستان دفاع مقدس لرستان شد 1395" width="261" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="195"><br></b></div> text/html 2016-11-05T23:28:08+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب مطالب داستانی مهدی بیرانوند روژمان در همشهری سراسر کشور http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><b>مطالب داستانی مهدی بیرانوند روژمان در همشهری سراسر کشور<br><img src="http://uupload.ir/files/7gb0_hamshari_3_khordad_beyranvand.jpg" alt="داستان ها و مقاله های ادبی مهدی بیرانوند متخلص به روژمان نویسنده محبوب لرستانی در همشهری سراسری 2016 - 1395" width="211" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="264"><br></b></div> text/html 2016-11-05T23:22:55+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب مطالب ادبی داستانی نقد مهدی بیرانوندروژمان در مطبوعات کردستان" سیروان" http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><b>مطالب ادبی داستانی نقد مهدی بیرانوندروژمان در مطبوعات کردستان" سیروان"<br><img src="http://uupload.ir/files/d3yu_sirvan_jornal.jpg" alt="داستان های مهدی بیرانوند روژمان در مطبوعات کردستان 1395 2016 - داستان نویسی مطبوعاتی" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><img src="http://uupload.ir/files/y9ae_img_20161029_002841.jpg" alt="داستان های مهدی بیرانوند روژمان در مطبوعات کردستان 1395 2016 - داستان نویسی مطبوعاتی" width="160" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="160"></b></div> text/html 2016-11-01T15:19:23+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب بازتاب جایزه مهدی بیرانوند روژمان داستان دفاع مقدس لرستان در مطبوعات اردبیل http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/123 <div align="center"><b>بازتاب جایزه&nbsp; مهدی بیرانوند روژمان&nbsp; داستان دفاع مقدس لرستان در مطبوعات اردبیل<br>شماره 66 نشریه جوان<br><img src="http://8pic.ir/images/9vvyzxsaxi1ffco05872.jpg" alt="" width="264" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="256"><br></b></div> text/html 2016-11-01T15:14:39+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب انتشار داستان انتقادی " یادش بخیر قدیما " مهدی بیرانوندروژمان در کاسیت http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/122 <div align="center">انتشار داستان انتقادی " <b>یادش بخیر قدیما </b>"<b> مهدی بیرانوندروژمان </b>در <b>هفته نامه کاسیت</b><br><b>شماره 83 - سال سوم نهم آبان ماه</b><br><img src="http://8pic.ir/images/ieuhm9z0e672yodnvdrh.jpg" alt="مهدی بیرانوند داستان نویس لرستانی،هفته نامه کاسیت، داستان کوتاه 2016 " width="260" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="260"><br></div> text/html 2016-10-25T13:34:42+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب مهدی بیرانوند برنده جایزه دفاع مقدس لرستان شد http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/120 <div align="center"><b>مهدی بیرانوند روژمان</b>&nbsp; برنده <b>جایزه&nbsp; داستان دفاع مقدس</b> لرستان شد<br>این مسابقه که به مدت ده روز انجام شد سرانجام در اختتامیه این مسابقه جایزه ویژه به مهدی بیرانوند روژمان <br>با<b> داستان گردان تک نفره&nbsp; </b>رسید.<br><img src="http://8pic.ir/images/0huzr16oej6z5qqo56h0.jpg" alt="مهدی بیرانوند برنده جایزه ادبی داستان کوتاه فاع مقدس شد 1395 - 7" align="bottom" border="0" height="271" hspace="0" vspace="0" width="399"><br></div> text/html 2016-10-22T13:08:52+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب یک روز خوب با دوست خبرنگارم " فرهاد داودوندی " معروف به پرچم بروجرد http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/119 <div align="center"><b>یک روز خوب</b> با دوست <b>خبرنگارم</b> " <b>فرهاد داودوندی</b> " معروف به<b> پرچم بروجرد<br>وی یکی از پربازدید ترین سایت های ایران رادارد WWW.Farhad90.ir<br><img src="http://8pic.ir/images/lu0e2rgutay2iq5folx5.jpg" alt="فرهاد داودوندی - مهدی بیرانوند" align="bottom" border="0" height="208" hspace="0" vspace="0" width="371"><br></b></div> text/html 2016-10-16T10:11:12+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب انتشار داستان " دلقک " در کاسیت http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/118 <div align="center">انتشار داستان "<b> دلقک</b> "&nbsp; بقلم <b>مهدی بیرانوند روژمان</b> در هفته نامه <b>کاسیت</b> شماره 80<br><img src="http://8pic.ir/images/s9reof2tsxoulp6w2uyh.jpg" alt="داستان های کوتاه مهدی بیرانوند متخلص به روژامان در مطبوعات غرب ایران 2016" align="bottom" border="0" height="265" hspace="0" vspace="0" width="278"><br></div> text/html 2016-10-13T11:27:35+01:00 mehdibeyranvand.mihanblog.com روژمان ب انتشار داستان " یادش بخیر قدیما " در جوان اردبیل http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/117 <div align="center">انتشار داستان " <b>یادش بخیر قدیما </b>"&nbsp; <b>مهدی بیرانوند روزمان</b> در دوهفته نامه<b> جوان اردبیل</b><br>شماره 65<br><img src="http://8pic.ir/images/6nsg8o6lrxi611wart2p.png" alt="انتشار داستان های کوتاه مهدی بیرانوند در مطبوعات ترکی اردبیل 1395 2016" align="bottom" border="0" height="274" hspace="0" vspace="0" width="258"><br></div>