وبلاگ رسمی مهدی بیرانوند ( روژمان ) tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com 2018-04-20T10:28:44+01:00 mihanblog.com ساز و قلم... 2016-12-14T12:24:57+01:00 2016-12-14T12:24:57+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/135 روژمان ب ساز و قلم...می زنم ساز با قلم شکسته ای که هرغروب بامن سخن می گوید و گاهی از تنهایی برایمترانه ای می خواند...مهدی بیرانوند روژمان ساز و قلم...
می زنم ساز با قلم شکسته ای که هرغروب
بامن سخن می گوید و گاهی از تنهایی برایم
ترانه ای می خواند...
مهدی بیرانوند روژمان
مهدی بیرانوند،روژمان،گیتار،ساز،شعر نو، تنهایی، 2016، عکسها
]]>
بوی هجرت میاید.... 2016-12-08T19:20:59+01:00 2016-12-08T19:20:59+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/134 روژمان ب بوی هجرت میاید....بوی غربت و نسیمی خنک از سرزمینی تاریکوصدای مبهم...مهدی بیرانوند روژمان بوی هجرت میاید....
بوی غربت و نسیمی خنک از سرزمینی تاریک
وصدای مبهم...
مهدی بیرانوند روژمان
مهدی بیرانوند روژمان،نویسنده ادبی، روزنامه نگار، لرستان، شاعر، نویسنده، 2016، 12395
]]>
البر کامو - عکس نوشته ها 2016-11-14T13:43:46+01:00 2016-11-14T13:43:46+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/133 روژمان ب عکس نوشته ای زیبا از آلبر کامو نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات الجزایری فرانسوی عکس نوشته ای زیبا از آلبر کامو نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات الجزایری فرانسوی
الر کامو، عکس نوشته، ادبیات، نوبل ادبیات، مهدی بیرانوند روژمان 2016
]]>
یک روز خوب با استاد محمود ترمه چی یکی از فعالان موسیقی بروجرد 2016-11-09T00:55:16+01:00 2016-11-09T00:55:16+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/132 روژمان ب یک روز خوب با استاد محمود ترمه چی یکی از فعالان موسیقی بروجردمحمود ترمه چی و مهدی بیرانوند روژمان یک روز خوب با استاد محمود ترمه چی یکی از فعالان موسیقی بروجرد
محمود ترمه چی و مهدی بیرانوند روژمان
مهدی بیرانوند، روژمان، موسیقی،سنتی،بروجرد،ترمه چی، نویسنده2016
]]>
آغاز همکاری مهدی بیرانوند روژمان با هفته نامه دوزبانه " روژان " کردستان 2016-11-06T10:38:18+01:00 2016-11-06T10:38:18+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/129 روژمان ب آغاز همکاری مهدی بیرانوند روژمان با هفته نامه دوزبانه " روژان " کردستان آغاز همکاری مهدی بیرانوند روژمان با هفته نامه دوزبانه " روژان " کردستان
همکاری مهدی بیرانوند نویسنده لرستانی با مطبوعات کردستان ، هفته نامه روژان 1395داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در روژان کردستان 2016
]]>
داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریات اردبیل " جوان " 2016-11-06T10:28:16+01:00 2016-11-06T10:28:16+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/128 روژمان ب داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریات اردبیل " جوان " به سردبیری مالک پناهی داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریات اردبیل " جوان " به سردبیری مالک پناهی
داستان های کوتاه مهدی بیرانوند روژمان، در نشریه جوانداستانهای کوتاه مهدی بیرانوند روژمان در نشریه جوان اردبیل
]]>
مهدی بیرانوند برنده جایزه داستانی دفاع مقدس لرستان 1395 2016-11-05T23:29:42+01:00 2016-11-05T23:29:42+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/127 روژمان ب مهدی بیرانوند برنده جایزه داستانی دفاع مقدس لرستان این مسابقه که بمدت ده روز در لرستان بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد جایزه ویژه خود را به داستان " گردان تک نفره " مهدی بیرانوند متخلص به " روژمان " اهدا کرد. مهدی بیرانوند برنده جایزه داستانی دفاع مقدس لرستان
این مسابقه که بمدت ده روز در لرستان بمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
 جایزه ویژه خود را به داستان " گردان تک نفره " مهدی بیرانوند متخلص به " روژمان " اهدا کرد.
مهدی بیرانوند برنده جایزه داستان دفاع مقدس لرستان شد 1395
]]>
مطالب داستانی مهدی بیرانوند روژمان در همشهری سراسر کشور 2016-11-05T23:28:08+01:00 2016-11-05T23:28:08+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/125 روژمان ب مطالب داستانی مهدی بیرانوند روژمان در همشهری سراسر کشور مطالب داستانی مهدی بیرانوند روژمان در همشهری سراسر کشور
داستان ها و مقاله های ادبی مهدی بیرانوند متخلص به روژمان نویسنده محبوب لرستانی در همشهری سراسری 2016 - 1395
]]>
مطالب ادبی داستانی نقد مهدی بیرانوندروژمان در مطبوعات کردستان" سیروان" 2016-11-05T23:22:55+01:00 2016-11-05T23:22:55+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/124 روژمان ب مطالب ادبی داستانی نقد مهدی بیرانوندروژمان در مطبوعات کردستان" سیروان" مطالب ادبی داستانی نقد مهدی بیرانوندروژمان در مطبوعات کردستان" سیروان"
داستان های مهدی بیرانوند روژمان در مطبوعات کردستان 1395   2016 - داستان نویسی مطبوعاتیداستان های مهدی بیرانوند روژمان در مطبوعات کردستان 1395   2016 - داستان نویسی مطبوعاتی
]]>
بازتاب جایزه مهدی بیرانوند روژمان داستان دفاع مقدس لرستان در مطبوعات اردبیل 2016-11-01T15:19:23+01:00 2016-11-01T15:19:23+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/123 روژمان ب بازتاب جایزه  مهدی بیرانوند روژمان  داستان دفاع مقدس لرستان در مطبوعات اردبیلشماره 66 نشریه جوان بازتاب جایزه  مهدی بیرانوند روژمان  داستان دفاع مقدس لرستان در مطبوعات اردبیل
شماره 66 نشریه جوان

]]>
انتشار داستان انتقادی " یادش بخیر قدیما " مهدی بیرانوندروژمان در کاسیت 2016-11-01T15:14:39+01:00 2016-11-01T15:14:39+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/122 روژمان ب انتشار داستان انتقادی " یادش بخیر قدیما " مهدی بیرانوندروژمان در هفته نامه کاسیتشماره 83 - سال سوم نهم آبان ماه انتشار داستان انتقادی " یادش بخیر قدیما " مهدی بیرانوندروژمان در هفته نامه کاسیت
شماره 83 - سال سوم نهم آبان ماه
مهدی بیرانوند داستان نویس لرستانی،هفته نامه کاسیت، داستان کوتاه 2016
]]>
مهدی بیرانوند برنده جایزه دفاع مقدس لرستان شد 2016-10-25T13:34:42+01:00 2016-10-25T13:34:42+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/120 روژمان ب مهدی بیرانوند روژمان  برنده جایزه  داستان دفاع مقدس لرستان شداین مسابقه که به مدت ده روز انجام شد سرانجام در اختتامیه این مسابقه جایزه ویژه به مهدی بیرانوند روژمان با داستان گردان تک نفره  رسید. مهدی بیرانوند روژمان  برنده جایزه  داستان دفاع مقدس لرستان شد
این مسابقه که به مدت ده روز انجام شد سرانجام در اختتامیه این مسابقه جایزه ویژه به مهدی بیرانوند روژمان
با داستان گردان تک نفره  رسید.
مهدی بیرانوند برنده جایزه ادبی داستان کوتاه فاع مقدس شد 1395 - 7
]]>
یک روز خوب با دوست خبرنگارم " فرهاد داودوندی " معروف به پرچم بروجرد 2016-10-22T13:08:52+01:00 2016-10-22T13:08:52+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/119 روژمان ب یک روز خوب با دوست خبرنگارم " فرهاد داودوندی " معروف به پرچم بروجردوی یکی از پربازدید ترین سایت های ایران رادارد WWW.Farhad90.ir یک روز خوب با دوست خبرنگارم " فرهاد داودوندی " معروف به پرچم بروجرد
وی یکی از پربازدید ترین سایت های ایران رادارد WWW.Farhad90.ir
فرهاد داودوندی - مهدی بیرانوند
]]>
انتشار داستان " دلقک " در کاسیت 2016-10-16T10:11:12+01:00 2016-10-16T10:11:12+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/118 روژمان ب انتشار داستان " دلقک "  بقلم مهدی بیرانوند روژمان در هفته نامه کاسیت شماره 80 انتشار داستان " دلقک "  بقلم مهدی بیرانوند روژمان در هفته نامه کاسیت شماره 80
داستان های کوتاه مهدی بیرانوند متخلص به روژامان در مطبوعات غرب ایران 2016
]]>
انتشار داستان " یادش بخیر قدیما " در جوان اردبیل 2016-10-13T11:27:35+01:00 2016-10-13T11:27:35+01:00 tag:http://mehdibeyranvand.mihanblog.com/post/117 روژمان ب انتشار داستان " یادش بخیر قدیما "  مهدی بیرانوند روزمان در دوهفته نامه جوان اردبیلشماره 65 انتشار داستان " یادش بخیر قدیما مهدی بیرانوند روزمان در دوهفته نامه جوان اردبیل
شماره 65
انتشار داستان های کوتاه مهدی بیرانوند در مطبوعات ترکی اردبیل 1395    2016
]]>